dr hab. Maciej Matczak

Opublikowano 06 lipca 2015 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 22 maja 2015 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Andrzej Wojtyna - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Monika Bąk - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (recenzent)
  • prof. dr hab. Elżbieta Załoga - Uniwersytet Szczeciński (recenzent)
  • prof. dr hab. Danuta Rucińska - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • prof. dr hab. Andrzej Tubielewicz - Politechnika Gdańska (członek komisji)
  • prof. dr hab. Janusz Neider - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego
:

Wszczęcie postępowania: 27 maja 2015 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 18 czerwca 2015 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 8 grudnia 2015 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 28 kwietnia 2016 r.