prof. dr hab. Jacek Zaucha

Opublikowano 12 października 2020 roku

Na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2019 r. dr hab. Jacek Zaucha z Katedry Makroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. W dniu 8 października 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne czterdziestu ośmiu nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, wśród których znalazł się Profesor Jacek Zaucha.


Zdjęcia z uroczystości w Pałacu Prezydenckim:

 


Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych!


Pan prof. dr hab. Jacek Zaucha jest makroekonomistą i regionalistą od początku swojej kariery naukowej związanym z Uniwersytetem Gdańskim. Współpracuje z Instytutem Morskim. Zajmuje się rozwojem przestrzennym w regionie morza Bałtyckiego. Jest autorem wielu książek i artykułów w prestiżowych czasopismach, np. Regional Studies, European Planning Studies, Ocean & Coastal Management, Marine Policy. Jego prace stworzyły ekonomiczne fundamenty planowania przestrzennego w Europie Bałtyckiej.  

Profesor był stypendystą uniwersytetów w Oxfordzie i Princeton, wiceprzewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, członkiem zespołu odpowiedzialnego za opracowanie i wdrożenie bałtyckiej strategii rozwoju przestrzennego, Przewodniczącym Bałtyckiego Komitetu Rozwoju i Planowania Przestrzennego, oraz ekspertem rządu ds. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Był też jednym ze współtwórców Europejskiej Agendy Terytorialnej 2020.