Relacja z konferencji

Opublikowano 02 października 2015 roku

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego partnerem naukowym konferencji „Europejska Polityka Transportowa”

Drugi dzień 11. edycji Targów Kolejowych TRAKO 2015 otworzyła międzynarodowa debata pt. „Europejska Polityka Kolejowa”,  zorganizowana przez fundację ProKolej. Partnerem naukowym tego wydarzenia był Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.  Bardzo licznie zgromadzonych gości  przywitała pani minister Claire Perry z Wielkiej Brytanii i prezes Fundacji dr Jakub Majewski.
W wystąpieniach wprowadzających skonfrontowano spojrzenia nauki, administracji i biznesu na główne wyzwania branży (dr Marcin Wołek z Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego, dr Gerhard Troche z Komisji Europejskiej Johann Metzner z Pionu Europejskiej Polityki Transportowej  Deutsche Bahn).

Dla przedstawicieli polskiego sektora kolejowego szczególnie interesujące były wątki:
- nowych kosztów regulacji unijnych,
- dyskusji politycznych wokół IV-go pakietu kolejowego,
- pomysłów na zwiększanie udziałów  w rosnącym rynku transportowym.

W dalszej części Radosław Czapski z Banku Światowego poprowadził dyskusję ekspertów z dziedziny przemysłu  i prawa kolejowego (dr Jonathan Beckitt z CMS Cameron McKenna w Wielkiej Brytanii, Jeremy Candfield z Railway Industry Association, Piers Marlow z European Passenger Transport Operators, Jean-Philippe Peuziat z działu Public Affairs, UNIFE). Silnie zaznaczyły się w niej wątki ujednolicenia  standardów technicznych, nieuzasadnionych obaw przed otwieraniem rynku przewozowego na konkurencję oraz asymetrii regulacji sektora kolejowego i drogowego. Ciekawym dylematem była  również kwestia nadmiernych regulacji rynku transportu kolejowego na tle innych gałęzi transportu.