dr Krzysztof Krzywdziński

Opublikowano 22 stycznia 2021 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 29 listopada 2018 r.

Tytuł rozprawy: Własność państwowa i jej implikacje dla akcjonariuszy spółek elektroenergetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: finanse
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 22 kwietnia 2021 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 20 maja 2021 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 20 maja 2021 r.

Nadanie stopnia doktora: 20 maja 2021 r.