dr Joanna Sikora-Alicka

Opublikowano 05 listopada 2020 roku

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 4 marca 2021 r.

Tytuł rozprawy: Efektywność działalności polskich szpitali klinicznych

Dziedzina: dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina: ekonomia i finanse


Promotor: dr hab. Teresa Kamińska

Promotor pomocniczy: dr Aldona Uziębło

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 8 października 2021 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 28 października 2021 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 28 października 2021 r.

Nadanie stopnia doktora: 18 listopada 2021 r.