dr Michał Tuszyński

Opublikowano 07 maja 2016 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 14 kwietnia 2016 r.

Tytuł rozprawy: Wpływ dostępności transportowej na rozwój gminy na przykładzie Gdyni w latach 2003-2013

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 16 marca 2017 r.

Streszczenie: wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 27 marca 2017 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 27 marca 2017 r.

Nadanie stopnia doktora: 20 kwietnia 2017 r.