dr Jakub Szpytma

Opublikowano 29 kwietnia 2016 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 28 kwietnia 2016 r.

Tytuł rozprawy: Solving the retirement crisis - the US 401 (k) plan experience and its applicability in Poland

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Dariusz Filar, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 20 lutego 2020 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 8 czerwca 2020 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 8 czerwca 2020 r.

Nadanie stopnia doktora: 18 czerwca 2020 r.