dr Aleksandra Gus-Puszczewicz

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
58-523-1382
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
101
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
  • 2022 r. stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Kompleksowe zagospodarowanie śródlądowych dróg wodnych w świetle idei zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego")
  • Od 2005 - asystent w KPT
  • 2000-2005 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, specjalność: Transport i Logistyka (praca magisterska: "Społeczno - ekonomiczne przesłanki i uwarunkowania kształtowania się zadań gospodarki wodnej na przykładzie powiatu nowodworskiego")
Publikacje
Zainteresowania
  • Polityka transportowa
  • Fundusze europejskie
  • Ochrona środowiska
  • Transport wodny śródlądowy
  • Gospodarka wodna
  • Ekonomiczno-finansowa ocena działalności przedsiębiorstw
Inne
  • Opiekun Koła Naukowego "EkoLog"