dr Leszek Reszka

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
58-523-1351
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
110
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

w semestrze zimowym 2017/18:

I tydzień: poniedziałek, godz. 11:30

II tydzień: wtorek, godz. 18:40