dr Leszek Reszka

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1351
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
110
Inne funkcje:

Kierownik Studiów podyplomowych: Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej

Opiekun naukowy Naukowego Koła Logistyki

Studia stacjonarne i niestacjonarne

podczas zimowej sesji egzaminacyjnej 2019/20: 

- 1 lutego (sobota), ok. godz. 12:00 (po egzaminie)

- 3 lutego (poniedziałek), ok. godz. 12:00 (po egzaminie)