dr Leszek Reszka

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1351
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
110
Inne funkcje:

Kierownik Studiów podyplomowych: Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej

Opiekun naukowy Naukowego Koła Logistyki

Studia stacjonarne i niestacjonarne

podczas letniej sesji poprawkowej 2019/20:

2 września (środa), godz. 9:00 (link do spotkania w MS Teams)

7 września (poniedziałek), godz. 9:00 (link do spotkania w MS Teams)