dr Leszek Reszka

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1351
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
110
Inne funkcje:

Koordynator kierunku ekonomia

Opiekun naukowy Naukowego Koła Logistyki

Kierownik Studiów podyplomowych: Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej oraz Studiów podyplomowych z logistyki dla nauczycieli

Studia stacjonarne i niestacjonarne

w semestrze zimowym 2021/22:

  • I tydzień: wtorki, godz. 17:00 (pok. A110)
  • II tydzień: środy, godz. 9:00 (on-line)

link do spotkania MS Teams