dr Leszek Reszka

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
58-523-1351
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
110
Inne funkcje:

Kierownik Studiów podyplomowych: Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej

Opiekun naukowy Naukowego Koła Logistyki

Studia stacjonarne i niestacjonarne

w semestrze zimowym 2019/20: 

I tydzień: poniedziałki, godz. 11:30

II tydzień: środy, godz. 15:15