Program Mistrzowie dydaktyki

Opublikowano 17 grudnia 2021 roku

Dr Magdalena Markiewicz odbyła w dniach 14-27.11.2021 r. wizytę studyjną w University College London, Institute of Education, gdzie ukończyła obejmujące 75 godz. szkolenie w ramach dwutygodniowego programu „Mistrzowie dydaktyki” (Masters of Didactics). Jest to projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 4.3. Współpraca ponadnarodowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wizyta pierwotnie miała się odbyć dwa lata wcześniej, jednak ze względów pandemicznych była wielokrotnie przesuwana w czasie.

Uniwersytet Gdański uczestniczy w programie „Mistrzowie dydaktyki” od 2019 r. współpracując z takimi uczelniami, jak Aarhus University (Dania), Ghent University (Belgia), University of Groningen (Holandia) i University of Oslo (Norwegia).

University College London zajmuje 8. miejsce w rankingu 2022 QS World University Rankings. UCL została uznana za najlepszą uczelnię w Wielkiej Brytanii pod względem siły badawczej w najnowszym programie Research Excellence Framework. Do tej pory wśród absolwentów oraz obecnych i byłych pracowników UCL było 30 laureatów Nagrody Nobla. UCL był też pierwszym uniwersytetem w Anglii, który przyjmował studentów dowolnej religii i zapraszał kobiety na studia uniwersyteckie. Jest to uczelnia, która dużą wagę przykłada do jakości dydaktyki, prowadząc programy aktywizujące studentów, w tym metody tutoringowe w ramach większości wykładów i zajęć ćwiczeniowych (tutorials).

Celem projektu „Mistrzowie dydaktyki” jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania w kształceniu nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak tutoring. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu i nauczania akademickiego.

Na Wydziale Ekonomicznym kursy z zakresu tutoringu w ramach programu „Mistrzowie dydaktyki” w University College London ukończyły już wcześniej dr Elżbieta Babula, dr Magdalena Mosionek-Schweda oraz dr Renata Orłowska.

W ramach programu wdrożenia tutoringu na Wydziale Ekonomicznym działa obecnie liczna grupa tutorów, co wydatnie wpływa na podniesienie jakości kształcenia, opartego na wzorcach międzynarodowych. Inicjatorką wprowadzenia tutoringu na UG była dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG.

Informacja o tutoringu na WE:

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego