dr Sławomir Antkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1393
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
331
WWW:
Inne funkcje:

- członek Senackiej Komisji Kształcenia i Rady Wydz. Ekonomicznego UG

- członek Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Gdańskim

- członek Rady Naukowej Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Gdańsk

- członek Sądu Koleżeńskiego Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

 Urlop do 13.09.2022r.

SESJA POPRAWKOWA:

STACJONARNE:

FINANSE (MSG) - egzamin poprawkowy 16.09. (pt) 9.00. Zdalnie - Portal Edukacyjny UG

Rynek pieniężny i kapitałowy (EK) - egzamin poprawkowy 16.09. (pt) 9.45. Zdalnie - Portal Edukacyjny UG

NIESTACJONARNE:

FINANSE (EK i MSG) - egzamin poprawkowy 17.09. (sob) 8.15. Zdalnie - Portal Edukacyjny UG

 

 

 

Oto link do wykładu FINANSE - niestacjonarne 05.03.2022 godz. 17.00

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGNhYTUwNzMtYTFiMS00MTNmLWFkZGMtNTg0MGM2ZDFjZDFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22c8d7399b-d8ef-4da3-8cc6-a5b5d503928c%22%7d

 Oto link do wykładu Finanse niestacjonarne 06.03.20222 8.00

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODIzNTdhZWMtZGRhYy00Y2QzLThmYjYtYzZkZjIxOTA3ZmMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22c8d7399b-d8ef-4da3-8cc6-a5b5d503928c%22%7d

Oto link do wykładu nr Finanse NST 10.04.2022 godz. 8.00

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk0OGQ2OWQtNDdjMi00MDhkLWJlODQtNjQ5MzM4ZDQ5OGY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22c8d7399b-d8ef-4da3-8cc6-a5b5d503928c%22%7d

 Oto link do wykładu z Rynku pieniężnego i kapitałowego - piątki II tydz. 13.30-15.00

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ2YjFjMjgtYTZhOC00ZTIzLWEzNTktZjIyY2JjNmU0NzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22c8d7399b-d8ef-4da3-8cc6-a5b5d503928c%22%7d

Oto link do wykładu z FINANSÓW MSG - wtorki 11.30-13.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE4YTNlYjQtNjBlZi00Y2E5LWJhMDYtYmFkYTE0YjMzY2Jl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22c8d7399b-d8ef-4da3-8cc6-a5b5d503928c%22%7d