Dzień Zrównoważonego Rozwoju w UG

Posted on 2022-05-26

 


Dzień Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim

W dniu 3 czerwca 2022 roku w godzinach 9.00-13.30 na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się Dzień Zrównoważonego Rozwoju. Patronat nad wydarzeniem objęli Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz dziekani Wydziału Chemii dr hab. Beata Grobelna, prof. UG i Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, prof. UG. Wydarzenie zostanie zorganizowane już po raz czwarty. Założeniem Dnia Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim jest promowanie, wspieranie idei i realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez inicjowanie projektów promujących stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia społecznego i działalności gospodarczej. Wydarzenie ma zasięg ogólnoeuropejski i jego celem jest włączenie Uniwersytetu Gdańskiego do europejskiej sieci działań na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju w ramach inicjowanego od 2015 r. Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju.  Wydarzenie organizowane jest w jako jedno z zadań projektu Science Club na Uniwersytecie Gdańskim – znane i nieznane oblicza nauki, realizowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki, Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Głównym tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest walka z konsumpcjonizmem.

Zgodnie z hasłem przewodnim „Mniej znaczy więcej, czyli jak pokonać konsumpcjonizm” zaproszeni pracownicy naukowi zaprezentują na ten temat wykłady, a studenci i koła naukowe przeprowadzą warsztaty dla młodzieży i uczniów. Tegoroczny temat jest niezmiernie ważny ponieważ nadmierna konsumpcja jest jedną z przyczyn prognozowanej przez naukowców katastrofy klimatycznej. Z całą pewnością jest też objawem braku równowagi w rozwoju społeczności świata skutkującej niekorzystnymi zmianami w środowisku. Każdy proces produkcji i konsumpcji nierozerwalnie wiąże się z kosztami ponoszonymi przez środowisko naturalne. Wytwarzane są odpady, emitowany jest dwutlenek węgla, zużywana jest woda. Popyt na surowce mineralne, paliwa i żywność prowadzi do wyniszczenia lasów tropikalnych i ograniczania kapitału naturalnego. W efekcie tego powstają skutki obciążające wszystkich mieszkańców Planety. Konieczne są zmiany wzorców konsumpcji i stylu życia na takie, które będą wspierały realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jedynie konsument świadomy skutków swoich decyzji zakupowych może dokonywać odpowiedzialnych i racjonalnych wyborów. Nadszedł czas na odpowiedzialne podejście do konsumpcji, które uwzględnia skutki społeczne i środowiskowe podejmowanych wyborów. Ogranicz więc konsumpcję i podczas zakupów zadaj sobie pytanie: czy naprawdę tego potrzebuję?

Inicjatywa skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów, pracowników uczelni, przedsiębiorców oraz społeczności lokalnej. Do projektu zapraszamy szereg partnerów związanych z wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju. Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa Fair Trade, przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Fair Trade oraz warsztaty przygotowane przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu.


Dowiedz się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju: http://www.un.org.pl/

Szczegóły wydarzenia na stronie projektu: Dzień_Zrównoważonego_Rozwoju w UG.

W razie pytań proszę o kontakt: Barbara Pawłowska, barbara.pawlowska@ug.edu.pl.