Dzień Zrównoważonego Rozwoju w UG

Posted on 2021-10-11Dzień Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim


W dniu 15 października 2021 roku w godzinach 9.00-15.00 na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się Dzień Zrównoważonego Rozwoju. Patronat nad wydarzeniem objęli Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz dziekani Wydziału Chemii dr hab. Beata Grobelna, prof. UG i Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, prof. UG. Wydarzenie zostanie zorganizowane już po raz trzeci. Założeniem Dnia Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim jest promowanie, wspieranie idei i realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez inicjowanie projektów promujących stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia społecznego i działalności gospodarczej. Wydarzenie ma zasięg ogólnoeuropejski i jego celem jest włączenie Uniwersytetu Gdańskiego do europejskiej sieci działań na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju w ramach inicjowanego od 2015 r. Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju.  Wydarzenie organizowane jest w tym roku jako jedno z zadań projektu Science Club na Uniwersytecie Gdańskim – znane i nieznane oblicza nauki, realizowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki, Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Głównym tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest woda i jej znaczenie dla życia na Planecie.

Zgodnie z hasłem przewodnim „Kropla H2O = życie na Planecie” zaproszeni pracownicy naukowi zaprezentują na ten temat wykłady, a studenci i koła naukowe przeprowadzą warsztaty dla młodzieży i uczniów. Działania w ramach projektu są sposobem na podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw wśród studentów, pracowników oraz otoczenia uczelni. Jest to też działanie w kierunku realizacji społecznej odpowiedzialności uczelni poprzez dialog z interesariuszami i podejmowanie wspólnych działań skupionych na promowaniu idei zrównoważonego rozwoju, a w szczególności Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Inicjatywa skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów, pracowników uczelni, przedsiębiorców oraz społeczności lokalnej. Do projektu zapraszamy szereg partnerów z otoczenia zewnętrznego uczelni związanych z wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju.

Gościem specjalnym tegorocznego wydarzenia będzie Pani Katarzyna Bosacka, polska dziennikarka prasowa i telewizyjna, autorka programów o tematyce zdrowotnej i kulinarnej. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu.

Dowiedz się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju: http://www.un.org.pl/

Szczegóły wydarzenia na stronie projektu: https://chemia.ug.edu.pl/wspolpraca/popularyzacja_nauki/science_clubs_w_ug/dzien_zrownowazonego_rozwoju.