European Sustainable Development Day in Sopot

Posted on 2018-04-26

Europejski Dzień Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Ekonomicznym UG


 


W dniu  5 czerwca 2018r.  zapraszamy w godzinach 10.00-15.00 na Wydział  Ekonomiczny UG w Sopocie. Wspólnie będziemy promować ideę zrównoważonego rozwoju pod hasłem:  „Zrównoważony rozwój – zacznij od siebie”.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju to inicjatywa w skali  ogólnoeuropejskiej mająca na celu promowanie i wspieranie idei zrównoważonego rozwoju. Założeniem tego projektu jest inicjowanie działań promujących stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia i działalności gospodarczej. 

Szczegółowe informacje  o  wydarzeniu na  stronie:  http://ekonom.ug.edu.pl/web/ESDW/

W razie pytań proszę o kontakt: Barbara Pawłowska bpawlowska@ug.edu.pl.