Wykładowcy TRDS

Na Wydziale Ekonomicznym UG dziesięciu pracowników naukowych ma statut Super User i posiada certyfikat potwierdzający znajomość produktów dostarczanych przez Thomson Reuters i umożliwiający, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Thomson Reuters, prowadzenie zajęć Akademia Thomson Reuters.