Wykładowcy TRDS

Na Wydziale Ekonomicznym UG dziesięciu pracowników naukowych ma statut Super User i posiada certyfikat potwierdzający znajomość produktów dostarczanych przez Thomson Reuters i umożliwiający, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Thomson Reuters, prowadzenie zajęć Akademia Thomson Reuters.

 

dr Joanna Adamska-Mieruszewska

 

dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG

 

dr Olga Dębicka

 

dr Łukasz Dopierała

 

dr Magdalena Markiewicz

 

dr Tomasz Michałowski

 

dr Urszula Mrzygłód

 

dr Iwona Sobol

 

dr Monika Szmelter

 

dr Adriana Zabłocka-Abi Yaghi