Informacja o OSW

Otwarte seminarium naukowe Wydziału Ekonomicznego UG   

 

  • Seminarium ma charakter otwarty. Wstęp na seminarium jest wolny.
  • Seminarium prowadzone jest w formule otwartej dyskusji naukowej nad zagadnieniami nad którymi pracujemy na Wydziale oraz nad zagadnieniami naukowymi badań prowadzonych przez zaproszonych gości WE.
  • Seminaria odbywają się w języku polskim bądź angielskim (w przypadku gości zagranicznych).
  • Zapraszamy do aktywnego udziału tzn. złożenia tekstu przygotowywanego referatu/artykułu i poddania go pod dyskusję naukową.  
  • Propozycję referatów zgłaszamy na kolejnych spotkaniach, względnie do koordynujacego OSW profesora Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Tomasza Brodzickiego (e-mail: tomasz.brodzicki@ug.edu.pl) lub do Prodziekana ds. Nauki profesora Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Przemysława Borkowskiego (e-mail: przemyslaw.borkowski@ug.edu.pl).
  • Formuła seminarium przewiduje prezentację referatu przez autora/autorów  (ok. 30-40 min) oraz prezentację koreferatu przez zaproszonego gościa (ok. 10 - 15 min) a następnie otwartą dyskusję (ok. 45 min).
  • Wstępnie przyjeliśmy formułę spotkań co miesiąc w czwartki po Radzie Wydziału o godzinie 15:00. Mogą wystąpić odstępstwa od powyższej reguły związane np. z prezentacjami Visting Professors na Wydziale Ekonomicznym UG.
  • Harmonogram spotkań wraz z dodatkowymi materiałami znajduje się w sekcji "Harmonogram".