Projekt NCN 2015-2019

NCN SONATA


Tytuł projektu „Zjawisko wygładzania dywidend na wschodzących giełdach papierów wartościowych: występowanie i determinanty”

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2014/15/D/HS4/01220)

 

Wykonawcy projektu 

dr Urszula Mrzygłód (Instytut Handlu Zagranicznego, Wydział Ekonomiczny) - kierownik projektu 

dr Magdalena Mosionek-Schweda (Instytut Handlu Zagranicznego, Wydział Ekonomiczny) 

dr Sabina Nowak (Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania)

mgr Jakub Kwiatkowski  (Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny)

 

Cele projektu 

Głównym celem projektu było potwierdzenie występowania zjawiska wygładzania dywidend wśród spółek notowanych na wschodzących giełdach papierów wartościowych oraz określenie determinant wygładzania dywidend. W projekcie zaproponowano również cele szczegółowe, do których należą: 

  • analiza wypłat dywidend przez spółki notowane na wschodzących giełdach papierów wartościowych oraz wyłonienie spółek, które wygładzają dywidendy; 
  • pomiar szybkości dopasowania dywidend wśród spółek notowanych na wschodzących giełdach papierów wartościowych; 
  • wskazanie czynników, które wpływają na wygładzanie dywidend wśród spółek notowanych na wschodzących giełdach papierów wartościowych; 
  • badanie zależności pomiędzy wygładzaniem dywidend i rynkowymi stopami zwrotu akcji. 

 

Zakres badań

Badaniem empiryczne zostało przeprowadzone na podstawie danych pochodzących z lat 1994-2015. Wstępna próba badawcza objęła ponad 10 000 spółek notowanych na 23 giełdach papierów wartościowych funkcjonujących w 23 krajach sklasyfikowanych przez MSCI jako wschodzące rynki giełdowe, tj. Brazylia, Chile, Chiny, Czechy, Egipt, Filipiny, Grecja, Indie, Indonezja, Katar, Kolumbia, Kora Południowa, Malezja, Meksyk, Peru, Polska, Tajwan, RPA, Rosja, Tajlandia, Turcja, Węgry oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

 

Wyniki projektu

Mosionek-Schweda M., Mrzygłód U., Nowak S., Do managers really care about shareholders' expectations? Evidence on dividend smoothing on Latin American emerging stock markets Ekonometria = Econometrics. - 2017, 2 (56), s. 67-91l; p-ISSN: 1507-3866 DOI: 10.15611/ekt.2017.2.05.

 

Nowak S., Mosionek-Schweda M., Mrzygłód U., Kwiatkowski J. M., Greedy State? The effect of the government shareholder on the dividend payout ratio and smoothing levels; International Journal of Contemporary Management. 2017, Vol. 16, nr 4, s. 119-143; p-ISSN: 2449-8920; e-ISSN: 2449-8939; DOI: 10.4467/24498939IJCM.17.041.8264.

 

Nowak S., Mosionek-Schweda M., Mrzygłód U., Kwiatkowski J. M.; Determinants of dividend smoothing: the case of the Turkish stock market; [w:] Finance and sustainability : proceedings from the Finance and Sustainability Conference, Wroclaw 2017 / Agnieszka Bem, Karolina Daszyńska-Żygadło, Taťána Hajdíková, Péter Juhász (Eds.); Cham : Springer, 2018; Springer Proceedings in Business and Economics, 2198-7246. DOI: 10.1007/978-3-319-92228-7_12.

 

Budowa bazy danych w projekcie była możliwa dzięki dostępie do produktu Eikon, na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a firmą Refinitiv.