O Ośrodku

Ktedra Badań Integracji Europejskie
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
 
 ul. Armii Krajowej 119/121 
81-824 Sopot
 

 

 

 

Z wielkim żalem zawiadamiamy o odejściu
naszego Profesora Andrzeja Stępniaka w dniu 19 grudnia 2019 roku

Był założycielem i wieloletnim Kierownikiem Ośrodka i jego liderem,
zarażał nas swoją pasją do integracji europejskiej, inspirował, dzielił się wiedzą...

 

Profesor był także wspaniałym wykładowcą, docenianym przez studentów,
którzy uhonorowali go nagrodą "Wykładowcy Roku". 

 

 Był także założycielem i Przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA.

 

Odszedł Człowiek Wielkiego Serca i Dobroci

 

Będzie nam Ciebie, Andrzeju, bardzo brakowało!!

 
Wyrazy współczucia dla rodziny!
 

_____________________________________________________________________________________ 


Katedra Badań Integracji Europejskiej
(w latach 1994-2019 - Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, do 1994r. Ośrodek Badań EWG)
 powstał w 1983 roku z inicjatywy grupy pracowników byłego Instytutu Teorii Ekonomii UG, interesujących się problematyką integracji.

 

Zajmuje się działalnością naukową, dydaktyczna i popularyzatorską zagadnień z zakresu europejskiej integracji gospodarczej

 

Obecnie pracownikami KBIE są:

- Prof. Andrzej Stępniak (Kierownik Ośrodka)

- dr Joanna Stefaniak

- dr Adriana Zabłocka - Abi Yaghi

- dr Maciej Krzemiński

- dr Aleksandra Borowicz

 

Sekretariat: mgr Barbara Błażejewska

Centrum Europejskie : mgr Bogna Ejdziukiewicz i mgr Kamila Kałędkiewicz

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W kwietniu 2017 roku na mocy Rady Wydziału Ekonomicznego UG zostały wprowadzone dwie nowe specjalności prowadzone przez Ośrodek Badań Integracji Europejskiej:


- na pierwszym stopniu - studiów licencjackich : "Projekty w biznesie międzynarodowym" 

 

- na drugim stopniu - studiów magisterskich:  "Ekonomia Unii Europejskiej"

 

 

 

Więcej informacji w zakładce "Specjalności"   -   "Projekty w biznesie międzynarodowym" i "Ekonomia Unii Europejskiej"

  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------