Obchody Dnia Europy 2017

Opublikowano 03 marca 2017 roku

OBCHODY DNIA EUROPY  2017 KONKURS „POLSKA W UNII“ - XIV edycja  „Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego“

 

 

Miło nam poinformować, że w br. odbędzie się czternasta edycja Konkursu  POLSKA W UNII,   który organizowany jest w ramach obchodów DNIA EUROPY. 

Konkurs  przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. 

 

Tegoroczne obchody odbędą się przy współpracy i pod patronatem Pana Jarosława Wałęsy Posła do Parlamentu Europejskiego. Tematem wiodącym obchodów jest „Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży w kontekście rynku wewnętrznego”. 

 

Wsparcie przedsiębiorczości w Polsce jest obecnie kluczowym wyzwaniem społecznym. Obejmuje ono zarówno kształtowanie kompetencji młodych ludzi jak i przygotowanie ich do aktywności zawodowej w przyszłości. Co roku staramy się też by tematy wykładów                 i konferencji dotyczyły bieżącej problematyki i aktualnych wyzwań stojących przed UE. Dotykające Unię Europejską kryzys finansowy i migracyjny, zagrożenie terroryzmem i wreszcie projektowane wyjście Wielkiej Brytanii z tej organizacji prowokują do dokonania całościowej refleksji nad stanem integracji europejskiej.

 

W tym roku, oprócz wykładów dla młodzieży przygotowalismy również warsztaty dla nauczycieli – pt. Podstawy przedsiębiorczości. 

Podsumowaniem obchodów będzie konferencja oraz Gala Dnia Europy, która odbędzie się 19 maja na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie. Podczas uroczystości nastąpi ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów Konkursu Polska w Unii.  

 

Nagrodą główną dla 10-ciu najlepszych uczniów będzie wyjazd do Parlamentu Europejskiego ufundowany przez Posła Jarosława Wałęsę.

 

Termin wykładów dla uczniów, warsztatów dla nauczycieli i termin II etapu konkursu zostanie podany w terminie późniejszym (na stronie internetowej i e-mailem).

 

 

Zakres materiału konkursu „Polska w Unii” – etap I

I.Fundamentalne zasady integracji europejskiej

II.Podstawy prawa wspólnotowego

III.System instytucjonalny i rola Parlamentu Europejskiego

IV.Funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE

 

W kolejnych etapach zakres tematyczny poszerzony zostanie o następujące zagadnienia:

 

I.Polityka przemysłowa wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw

II.Wspieranie przedsiębiorczości

III.Funkcjonowanie strefy euro

IV.Aktualne wyzwania rynku wewnętrznego UE

 

 

Do pobrania:

 

REGULAMIN KONKURSU

 

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU

 

 

 

 

Dziękujemy Dyrekcjom Szkół, Opiekunom i Młodzieży za czynny udział w tym przedsięwzięciu przez te wszystkie lata  i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji.