Książki i publikacje

 

 The Trolleybus as an Urban Means of Transport in the Light of the Trolley Project.
red. M. Wołek, O. Wyszomirski 
Wyd. UG, Gdańsk 2013
  
 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin i związków międzygminnych
r O. Wyszomirski, K. Grzelec
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2011
 Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój.
pod red. D. Rucińskiej
Wyd. PWE, Warszawa 2012
Transport miejski : ekonomika i organizacja
red. O. Wyszomirskiego
Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2008
Gospodarowanie w transporcie kolejowym Unii Europejskiej
pod red. S. Miecznikowskiego
Wyd. UG, Gdańsk 2007
Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba
pod red. A. Rucińskiego
Wyd. UG, Gdańsk 2006
D. Rucińska, A. Ruciński, O. Wyszomirski
Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych
Wyd. UG, Gdańsk 2004
Stanisław Miecznikowski
Kolej w polityce transportowej Unii Europejskiej
Wyd. UG, Gdańsk 2002
Gospodarowanie w komunikacji miejskiej
pod red. O. Wyszomirskiego
Wyd. UG, Gdańsk 2002
    
D. Rucińska
Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych
Wyd. UG, Gdańsk 2001
Marketing na rynku usług lotniczych
pod red. D. Rucińskiej i A. Rucińskiego
Wyd. UG, Gdańsk 2000
S. Miecznikowski, M. Wołek, D. Tłoczyński
Gospodarowanie w transporcie kolejowym
Wyd. UG, Gdańsk 2000
Olgierd Wyszomirski
Funkcjonowanie rynku komunikacji miejskiej
Wyd. UG, Gdańsk 1998
Zarządzanie marketingowe działalnością transportową
pod red. D. Rucińskiej
Wyd. UG, Gdańsk 1998
A. Ruciński
Rynek usług pasażerskiego transportu lotniczego
Wyd. UG, Gdańsk 1998
Rynek przewozów pasażerskich
pod red. O. Wyszomirskiego
Wyd. UG, Gdańsk 1994