Expert review the TREMOVE transport model in Poland

Expert review the TREMOVE transport model in Poland

Akronim projektu: TREMOVE

Nr umowy: 070501/2004/381784/MAR/C1

Zleceniodawca: Unia Europejska DG Environment

Koordynator: T&M Leuven

Partnerzy: --

Okres realizacji: czerwiec 2004 - grudzień 2004

Publikacja wyników:

http://www.tremove.org/

Założenia:

  • opracowanie modelu pozwalającego na zbadanie efektów realizacji polityki transportowej i ekologicznej na rozwój sektora transportu, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników ekologicznych (np. emisje),
  • uwzględnienie wszelkich instrumentów, wykorzystywanych aktualnie i w przyszłości, w tym polityki cenowej, norm emisji, dotacji, i innych,
  • objęcie analizą 15 krajów członkowskich UE oraz czterech nowych państw członkowskich - Polski, Węgier, Czech i Słowenii.