Badania naukowe

Katedra Ekonomiki Transportu w ostatnich latach uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach badawczych na zasadach pełnoprawnego partnera. Zaliczyć można do nich zarówno projekty realizowane w ramach programów badawczych Unii Europejskiej (począwszy od 4 Ramowego Programu), jak i projekty badawcze finansowane ze środków PHARE.

Zakres badań prowadzonych przez pracowników katedry:

 • Badania porównawcze systemów transportowych
 • Ekonomika wiedzy, innowacje i konkurencyjność
 • Finansowanie rozwoju transportu
 • Harmonizacja warunków konkurencji w transporcie
 • Informatyczna aplikacja zasad rachunku ekonomicznego w transporcie
 • Integracja w transporcie
 • Komputerowe symulacje projektów ekonomicznych
 • Konkurencyjność polskich firm transportowych na rynku europejskim
 • Koszty ekologiczne transportu i ich internalizacja
 • Metody benchmarkingowe w transporcie
 • Ocena projektów gospodarczych
 • Obserwacja europejskich rynków transportowych
 • Rozwój metod badawczych we współczesnej ekonomii
 • Scenariusze rozwoju systemów gospodarczych
 • Sektor samochodowy w Unii Europejskiej
 • Techniki planowania biznesowego
 • Transformacja gospodarcza transportu w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Współzależności rozwoju transportu i turystyki
 • Wykorzystanie grafiki komputerowej w marketingu
 • Założenia i uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki transportowej Polski
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstw
 • Zastosowanie elektronicznych arkuszy kalkulacyjnych w analizie ekonomicznej