European Transport Scenarios

European Transport Scenarios

Akronim projektu: SCENES

Nr umowy: ST-97-RS-2277

Zleceniodawca: Unia Europejska w ramach 4 Ramowego Programu Badań i Rozwoju

Koordynator:
ME&P (Wielka Brytania), University of Karlsruhe (Niemcy), INRETS (Francja),

Partnerzy:

TNO (Holandia), LT (Finlandia), TRT (Włochy), KTI (Węgry), NEA (Holandia), ISIS (Francja), DLR (Niemcy), UPM (Hiszpania), MECSA (Grecja), CSST (Włochy), ITS (Wielka Brytania), NOBE (Polska), NTUA, EPFL (Szwajcaria), UG (Polska).

Okres realizacji: Styczeń 1998 - czerwiec 2001

Publikacja wyników:

baza CORDIS
główna strona projektu (założona przez koordynatora)

Założenia:

  • opracowanie bazy danych dotyczącej transportu w Europie (UE + wybrane kraje kandydujące),
  • opracowanie scenariuszy popytu na transport w Unii Europejskiej do 2020 r. z uwzględnieniem czynników zewnętrznych i społeczno-gospodarczych, analiza pakietu scenariuszy,
  • prognozy wskaźnikowe przy wykorzystaniu modelu opartego na danych dotyczących transportu i sieci transportowych we wszystkich krajach UE oraz niektórych państw kandydujących,
  • rozszerzenie na Europę Wschodnią oraz rozbudowanie o nowe moduły modelu transportowego funkcjonującego na zasadzie O/D.