Costs and Benefits of Enlargement

Costs and Benefits of Enlargement

Akronim projektu: CBET

Nr umowy: ---

Zleceniodawca: Unia Europejska PHARE Multi-Country Transport Programme

Koordynator: Halcrow Fox (Wielka Brytania)

Partnerzy: NEI (Holandia), ICCR (Austria)

Okres realizacji: listopad 1998 - listopad 1999

Publikacja wyników:

http://www.iccr-international.org/research/projects/cbet.html
http://www.iccr-international.org/publications/researchreports-tea.html

Założenia:

  • analiza kosztów i korzyści wynikających z rozszerzenia przestrzennego UE o 10 nowych państw członkowskich,
  • zidentyfikowanie obszarów, w których koszty mogą być zredukowane,
  • opracowanie przewodnika wsparcia strategii przedakcesyjnych UE.