Dealing Room

Katedra Biznesu Międzynarodowego stara się unowocześniać oferowaną studentom bazę dydaktyczną, czego m.in. przykładem jest w pełni wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie pracownia komputerowa, uruchomiona na Wydziale Ekonomicznym, pełniąca rolę dealing roomu. Pracownia komputerowa jest nagrodą w konkursie „Internet w szkołach – Projekt Prezydenta RP”, zorganizowanym w 2002 r. Kierownikiem projektu był prof. zw. dr hab. Edmund Pietrzak i to dzięki jego idei utworzony został jedyny na polskich uczelniach dealing room.

27 listopada 2002 r. w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników konkursu SuperPracownia 2002. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył listy gratulacyjne i certyfikaty laureatom - rektorom i autorom projektów. W imieniu UG list gratulacyjny odebrał prorektor ds. rozwoju i finansów prof. zw. dr hab. Janusz Neider oraz prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider (ówczesna dyrektor Instytutu).