Struktura organizacyjna

KIEROWNIK KATEDRY
 prof. dr hab. Ewa Oziewicz pok. 304
Sekretariat Katedry: Katarzyna Kuchcińska

 pok. 302 / 332