Struktura organizacyjna

DYREKCJA INSTYTUTU
 Dyrektor Instytutu - prof. dr hab. Ewa Oziewicz pok. 304
 z-ca Dyrektora ds. Naukowych - dr hab. Joanna Bednarz,  prof UG pok. 209
 z-ca Dyrektora ds. Rozwoju - dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof UG pok. 219
 z-ca Dyrektora ds. Kształcenia - dr Tomasz Czuba pok. 333
Sekretariat Instytutu: Wioletta Zakrzewska

 pok. 302