Catching the Future

W listopadzie 2009 r. Uniwersytet Gdański przystąpił do międzynarodowego projektu Catching the Future, wspierającego rozwój przedsiębiorczości i współpracy gospodarczej w obszarze Południowego Bałtyku. Instytut Handlu Zagranicznego był jednostką reprezentującą Uniwersytet w gronie partnerów projektu, obejmującym 4 gminy zlokalizowane w południowej Szwecji oraz 5 gmin z rejonu północnej Polski. Wśród osób zarządzających projektem funkcję koordynatora działań po stronie polskiej pełniła prof. UG dr hab. Hanna Treder (Steering Advisor).

Głównym celem Catching the Future było stymulowanie przedsiębiorczości wśród małych i średnich firm oraz ożywienie wymiany gospodarczej pomiędzy Polską i Szwecją. Wzmacnianie potencjału przedsiębiorstw na obszarze gmin uczestniczących w projekcie odbywało się przede wszystkim poprzez nawiązywanie kontaktów gospodarczych, udział przedsiębiorców w szkoleniach i warsztatach, wymianę doświadczeń związanych z prowadzeniem biznesu, a także przez tworzenie warunków dla długoterminowego rozwoju i zwiększenia konkurencyjności firm.


Realizacja projektu była przewidziana do czerwca 2012 r. Jego koszty w znacznej części (dla polskich partnerów w 85%) były finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W realizacji projektu uczestniczyli wykładowcy – pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG, a także studenci, którzy uzyskali bezpłatny dostęp do produktów edukacyjnych.

Więcej informacji: