O Zakładzie

Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot


tel.   058 523 13 84
fax.  058 523 13 84

e-mail:
ekhz@panda.bg.univ.gda.pl

 

W zakładzie EiOHZ zajmujemy się szeroko rozumianymi zagadnieniami związanymi z handlem zagranicznym. Szczególny nacisk kładziemy na negocjacje, przygotowanie, podpisanie oraz realizację kontraktu handlu zagranicznego, a także organizację sprzedaży i kanałów dystrybucji na rynkach zagranicznych.

Nie mniej ważne miejsce w naszej pracy naukowej i działalności dydaktycznej zajmują:

 • ryzyko i ubezpieczenia w handlu zagranicznym,
 • płatności w handlu zagranicznym,
 • instrumenty finansowania handlu zagranicznego,
 • polska polityka handlu zagranicznego.


Mamy świadomość, że aby sprawnie funkcjonować na arenie międzynarodowej niezbędna jest również wiedza z pogranicza problematyki handlu zagranicznego i innych dziedzin ekonomii, takich jak bankowość czy marketing. Dlatego też staramy się przybliżyć naszym Studentom te zagadnienia, oferując następujące przedmioty:

 • handel zagraniczny Polski,
 • dyplomacja gospodarcza,
 • analiza finansowa,
 • psychologia w ekonomii,
 • formy współpracy przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych,
 • konkurencyjność międzynarodowa,
 • kształtowanie oferty przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych,
 • zarządzanie marką.