Profesor Bolesław Piotr Kasprowicz

Bolesław Kasprowicz urodził się w 1895 r. w Wielkopolsce. Studia ukończył na Uniwersytecie Berlińskim i w Wyższej Szkole Handlowej w Berlinie. Natomiast doktorat obronił na Uniwersytecie Poznańskim. W 1930 r. kariera zawodowa kieruje go na Wybrzeże, gdzie obejmuje funkcję dyrektora Rady Interesantów Portu.

Od 1930 r. był wykładowcą Instytutu Handlu Morskiego i Techniki Portowej w Gdyni. Po zakończeniu II wojny światowej wykładał w Akademii Handlowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni. W latach 1962-1965 był Rektorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (wcześniej również Rektorem WSHM). Zainicjował funkcjonowanie Katedry Ekonomiki Transportu w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Jego dorobek naukowy i wkład w rozwój ekonomiki portów morskich był przedmiotem zainteresowania wielu uczelni europejskich. Prezentował swoje tezy w wyższych uczelniach w Rotterdamie, Antwerpii, Kolonii, Hamburgu, Rostocku, Bremie i Dreźnie. W 1963 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Z jego inicjatywy powstał oddział morski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Od 1965 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Ośrodka Badań Ekonomiki Transportu w Warszawie. Przez wiele lat był członkiem Rady Naukowo-Ekonomicznej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. W latach 1957-1962 był prezesem Rady Oddziału Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w Gdyni oraz członkiem Rady PIHZ w Warszawie, Rady Naukowej przy ministrze żeglugi, Rady Techniczno-Ekonomicznej przy ministrze komunikacji, Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowej, wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Morskiego w Gdyni.

Został wyróżniony przez dwie uczelnie wyższe tytułem doktora honoris causa: przez Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet w Rostocku. Uniwersytet Gdański wyróżnił prof. Kasprowicza tytułem doktora honoris causa za osiągnięcia w organizacji i rozwoju akademickiego szkolnictwa ekonomicznego. Zmarł 9 grudnia 1983 r.