Uchwała Nr 110/13/WE UG

Uchwała Nr 110/13/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Katarzyny Szmyd podjęta 11 lipca 2013 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. UG, dr hab. Przemysława Kulawczuka podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Katarzyny Szmyd pt. „Wpływ zarządzania administracją celną na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznego” powierzając prof. UG, dr hab. Przemysławowi Kulawczukowi funkcję promotora.

Przy obecności 29 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 26 osób, 2 osoby głosowały „przeciwnie” i 1 osoba „wstrzymała się” od głosowania.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski