Uchwała Nr 109/13/WE UG

Uchwała Nr 109/13/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Edyty Lichacz podjęta 11 lipca 2013 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. UG, dr hab. Krystyny Żołądkiewicz podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Edyty Lichacz pt. „Wykorzystanie funduszy europejskich jako element wsparcia rozwoju turystyki w regionie elbląskim” powierzając prof. UG, dr hab. Krystynie Żołądkiewicz funkcję promotora.

Przy obecności 34 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 26 osób, 4 osoby głosowały „przeciwnie” i 4 osoby „wstrzymały się” od głosowania.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski