MSc Rafał Janik

Posted on 2018-10-22

Initiation of PhD conferment procedure: October 18th, 2018

The title of PhD thesis: Rola rekomendacji giełdowych w kształtowaniu cen akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Leszek Czeerwonka, Associate Professor

Reviewers:


Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary: Polish version, English version

Reviews:


Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: