Meeting with AIM Representative

Posted on 2018-02-01

Dyrektor Australian Institute of Management Faisal Mukhtar przyjechał do Sopotu na Wydział Ekonomiczny promować polsko-australijską współpracę akademicką.

 

W dniu 31 stycznia 2018 roku Faisal Mukhtar odwiedził Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Przedstawicielowi AIM towarzyszyła Pani Bożena Świerbutowicz, Business Development Manager z Biura Radcy Handlowego Ambasady Australii w Warszawie. W spotkaniu ze strony Wydziału uczestniczyła Pani dr hab. Monika Bąk, profesor nadzwyczajny, Dziekan WE, dr hab. Krystyna Zołądkiewicz, profesor nadzwyczajny, kierownik specjalności International Business oraz dr Renata Orłowska, kierownik SP Executive Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego. Wizyta stałą się okazją do podjęcia dyskusji na temat współpracy akademickiej obu ośrodków w dziedzinie przyznawania podwójnych dyplomów studentom studiów magisterskich na WE i AIM Business School, jak również w zakresie studiów MBA.