Studia

 

Na Wydziale Ekonomicznym studiuje łącznie ponad 4500 studentów:

 

2130 - studentów studiów stacjonarnych.
1850 - studentów studiów niestacjonarnych,
396   - studentów na 12 rodzajach studiów podyplomowych.
150   - doktorantów na studiach doktoranckich z ekonomii.

 

 

 

Osoby pragnące zdobyć wyższe wykształcenie, mają możliwość uzyskania szerokiej i gruntownej wiedzy w ramach dwóch kierunków: Ekonomii oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

 

W ofercie Wydziału Ekonomicznego znajdują się studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym i wieczorowym, studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia doktoranckie i podyplomowe.

 

Ofertę Wydziału uzupełniają studia prowadzone w języku angielskim.


Studenci Wydziału Ekonomicznego mogą uczestniczyć w wymianie zagranicznej studentów w ramach programu ERASMUS oraz w wymianie krajowej w ramach programu MOST.