Konferencja

Opublikowano 28 czerwca 2019 roku

Konferencja
Kształtowanie zagospodarowania przestrzeni morskiej i nadbrzeżnej


23-24 września 2019 r.
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 SopotOrganizatorzy:

 • Zespół zadaniowy ds. obszarów miejskich i metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 • Zespół zadaniowy ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 • Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
 • Instytut Morski w Gdańsku
 • Instytut Rozwoju w Sopocie
 • ERSA The European Regional Science Association Sekcja Polska


Rada Naukowa:

 • Prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Piotr Lorens, Przewodniczący Zespołu zadaniowego ds. obszarów miejskich i metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 • Dr hab. Jacek Zaucha prof. UG, Przewodniczący Zespołu zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 • Dr hab. Monika Bąk prof. UG, Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Prezes Instytutu Rozwoju w Sopocie
 • Dr Kazimierz Szefler, Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku
 • Dr Kira Gee, The Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Centre for Materials and Coastal Research
 • Prof. Jacek Sołtys, Politechnika Gdańska, ERSA The European Regional Science Association Sekcja Polska


Komitet Organizacyjny:

 • Dr inż. Aleksander Orłowski, Politechnika Gdańska
 • Dr Paulina Legutko-Kobus, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 • Mgr Katarzyna Mrugalska, Instytut Rozwoju

Kontakt: kpzk@pan.pl

Rejestracja do 10.09.2019
formularz on-line https://forms.gle/NZAHsAhuqqw9Zx1c7

Publikacje pokonferencyjne:

 • Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (data wydania 2019 r.)

Publikacja w języku polskim lub angielskim, na teksty oczekujemy do 30 września 2019r.

Zasady przygotowania tekstu:
http://www.kpzk.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=52&lang=pl
Teksty proszę przesyłać na adres: kpzk@pan.pl

 • Europa XXI – numer specjalny (w języku angielskim)


Program konferencji