Wybór specjalności na studiach II stopnia

Opublikowano 05 sierpnia 2019 roku

 

Nowo przyjęci Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia wybierają specjalność drogą internetową w dniach 05.08-13.08.2019.


Wzór zastosowany dla punktacji przy wyborze specjalności dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych,

max. 100 pkt., w tym:

  • ocena na dyplomie max. 72 pkt. – ocena według skali 2-5 przeliczana na punkty według wzoru: (ocena-2)*72/3 pkt.;
  • ukończenie studiów I stopnia na kierunku ekonomia lub międzynarodowe stosunki gospodarcze – 28 pkt.

 

Studia stacjonarne II stopień  

 

Wyniki adres strony: 

Na studiach stacjonarnych decyzją Dziekana Wydziału na kierunku MSG nie została uruchomiona specjalność  Ekonomia Unii Europejskiej

 

Ekonomia:
http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ss2_ek/start.html

MSG:
http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ss2_msg/start.htmlStudia niestacjonarne II stopień 


Wyniki adres strony: 

Na studiach niestacjonarnych decyzją Dziekana Wydziału zostają uruchomione następujące specjalności:

  • kierunek Ekonomia:  Ekonomika transportu i logistyka, Finanse w przedsiębiorstwach
  • kierunek MSG : Handel zagraniczny


Ekonomia:
http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ns2_ek/start.html

MSG:
http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ns2_msg/start.html