dr Aleksandra Borowicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58/523 12 27
tel. sekretariat:
1227
nr pokoju:
117
Inne funkcje:

Członek zarządu/skarbnik w Polskim Stowarzyszeniu Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA                                                

Studia stacjonarne i niestacjonarne

W roku akademickim 2023/2024 w semestrze letnim konsultacje odbywają się online na MS Teams we wtorki w godz. 17:00-18:30

Konsultacje semestr letni 2023/2024 wtorek 17:00-18:30 | Ogólny | Microsoft Teams

W dniu 09.04. konsultacje odwołane. Odbędą się 8.04. o godz. 18:30.