Tutoring na Wydziale Ekonomicznym w roku akademickim 2023/24

Czym jest tutoring?


Tutoring to spersonalizowana forma kształcenia oparta na relacji „mistrz-uczeń”, obecna w najlepszych uczelniach świata i dynamicznie rozwijająca się w Polsce. Wywodzi się brytyjskiej tradycji edukacyjnej, został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge.

Od dawna wiadomo, że skuteczna nauka opiera się na relacji. Tutoring jest jednym z najlepszych sposobów opierania procesu rozwojowego i dydaktycznego właśnie na głębokiej relacji miedzy nauczycielem a uczniem. To metoda indywidualnej opieki nad podopiecznym, czerpiąca z tradycji relacji mistrz-uczeń, która dzięki integralnemu spojrzeniu na rozwój człowieka oraz nowoczesnym narzędziom stara się o pełny rozwój jego potencjału. Wzajemne spotkania ukazują istotność dialogu w procesie uczenia, ważność indywidualnych kontaktów dla rozwoju studiującego. Umożliwiają stawianie pytań i krytyczny namysł nad tym, o czym piszą i mówią inni. Prowadzi to do nabywania kompetencji do dostrzegania tego, co ukryte pod powierzchnią oczywistości.

Metoda ta polega na regularnych spotkaniach z podopiecznym (studentem), których celem jest jego rozwój naukowy lub osobisty. Tutoring, jako metoda edukacji spersonalizowanej i holistycznej, to coś więcej niż przekazanie wiedzy. To również refleksja na wartościami, kształcenie charakteru, nauka samodzielnego myślenia, argumentowania oraz podejmowania mądrych decyzji. Tutoriale na WE UG prowadzone są w języku polskim i angielskim. Terminy spotkań w ramach tutoringu ustalane są indywidualnie przez tutora ze studentem.

Tutor (z łaciny – opiekun) to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem podopiecznego, trafnie rozpoznać jego potencjał, pomóc w odkryciu i rozwinięciu talentów, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju oraz zmotywować do długotrwałej współpracy i znajdować w niej obopólną radość. Tutor daje to, czego zwykle nie mogą zapewnić masowe systemy edukacji: uważność na konkretnego podopiecznego i możliwość dyskusji nad postawionym problemem w ramach poszukiwania rozwiązań. Mocną stroną tutoringu jest jego dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów.

Począwszy od semestru zimowego roku akademickiego 2023/24 studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na WE będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach tutoringowych w dwóch trybach. Pierwszy z nich to PDW ‘Ekonomia w tutoringu akademickim’, który był dostępny dla studentów stacjonarnych już w poprzednich semestrach. Studenci aplikujący na zajęcia w tym trybie, po odbyciu cyklu zajęć otrzymują wpis do indeksu zaliczający PDW. W drugim trybie, tzw. „tutoringu rektorskiego’, po odbyciu cyklu zajęć studenci otrzymują wpis do suplementu do dyplomu. Niezależnie od przyjętego trybu, zajęcia tutoringowe oferują dawkę unikatowej wiedzy, dostosowanej do zainteresowań naukowych oraz indywidualne wsparcie merytoryczne wybranego przez siebie tutora.

Zapraszamy do przetestowania na sobie efektów tutoringu. Zainteresowałeś się tą forma zajęć sięgnij do zakładki z ofertą tutoriali, wybierz ten, który Cię interesuje, ściągnij formularz aplikacyjny, wypełnij w wyślij na adres: tutoringwe@ug.edu.pl. Skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy na rozmowę.


Więcej na temat tutoringu jako metody dydaktycznej z perspektywy nauczyciela i studenta znajdziesz w publikacjach pod redakcją B. Karpińska-Musiał:

W trosce o jakość w ilości. Tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim
, Wyd. LIBRON, Kraków 2016;


Studenckim piórem w tutorskim kałamarzu
, Wyd. LIBRON, Kraków 2016.


oraz

S. Machowska-Okrój:

Tutoring jako metoda rozwoju studenta w kontekście obowiązującego paradygmatu oraz jako element doskonalenia jakości kształcenia | TEORIA I PRAKTYKA DYDAKTYKI AKADEMICKIEJ (ug.edu.pl)