Harmonogram zapisów na PDW i specjalności

Opublikowano 08 stycznia 2013 roku

Harmonogram zapisów na PDW
Rok akademicki 2012/2013
Semestr letniCzwartek 17.01.2013, godz. 13.00

 • uruchomienie zapisów na profile na specjalności ETiL: 1 SS2


Wtorek 22.01.2013, godz. 15.00

 • zapisy na specjalności 2 SS1, 2 NS1-w ekonomia i msg (wybór preferencji specjalności na podstawie średniej ocen z dwóch semestrów studiów); Uwaga Studenci, którzy nie rozliczą semestru drugiego do 17 stycznia 2013 r. (wpisy warunkowe) nie będą uczestniczyć w zapisach elektronicznych od 22.01.

  Zapisy trwają do 29.01.2013
  . Uwaga! Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności drogą elektroniczną do 29.01, zostaną dopisani administracyjnie do specjalności, na których pozostały wolne miejsca.

 • Adres strony www:
  EKONOMIA:  http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ss1_ek_2013/start.html
  MSG: http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ss1_msg_2013/start.html (dodano studentów studiów wieczorowych)


Środa 30.01.2013, godz. 15.00

 • uruchomienie zapisów na seminaria licencjackie 2 SS1 (ekonomia) na specjalności ETiL (pozostałe specjalności – w sprawie zapisów na seminaria proszę dowiadywać się w sekretariatach: specjalności: finanse międzynarodowe i bankowość, handel zagraniczny, marketing międzynarodowy, International Business - sekretariat IHZ s. 302; specjalności: biznes elektroniczny, międzynarodowe ekonomia menedżerska, międzynarodowy transport i handel morski - sekretariat ITiHM s. 324; specjalności: innowacyjność w gospodarce, europejski wymiar przedsiębiorczości sekretariat OBIE, KEIE s. 120; specjalność polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości sekretariat KPG s. 226; specjalność teoria przedsiębiorstw sekretariat KTiL s. 133)


Środa 30.01.2013, godz. 17.00

 • uruchomienie zapisów na PDW dla 3 SS1 (ekonomia i msg), 1 SS2 (IB), 2 SS2 (ekonomia i msg) oraz studentów specjalności matematyka ekonomiczna (WMFiI)


Zapisy trwają do wtorku 5.02.2013. O godz. 12.00 ogłoszona zostanie lista uruchomionych przedmiotów. Studenci, którzy zapisali się na przedmioty, które nie zostały uruchomione, mają obowiązek wypisać się i zapisać na przedmiot do wyboru, na którym pozostały wolne miejsca.


Decyzja o uruchomieniu przedmiotów w języku angielskim zostanie podjęta po zapisaniu się studentów zagranicznych przyjeżdżających w ramach programu Erasmus na semestr letni (w piątek 22.02.2013).

Czwartek 31.01.2013, godz. 15.00

 • uruchomienie zapisów na przedmiot ogólnospołeczny do wyboru, 1 SS1, (ekonomia i msg): geografia ekonomiczna lub gospodarka a środowisko;
 • uruchomienie zapisów na przedmioty 3 z 4, 2 SS1 (msg)


Czwartek 14.02.2013, godz. 17.00

 • uruchomienie zapisów na przedmiot ogólnospołeczny do wyboru,  1 NS1 (ekonomia i msg): geografia ekonomiczna lub gospodarka a środowisko;
 • uruchomienie zapisów na PDW dla 3 NS1 (ekonomia, msg), 2 NS2-4 (ekonomia i msg), 3 NS2-6 (ekonomia i msg)


Zapisy trwają do czwartku 21.02.2013. O godz. 15.00 ogłoszona zostanie lista uruchomionych przedmiotów. Studenci, którzy zapisali się na przedmioty, które nie zostały uruchomione, mają obowiązek wypisać się i zapisać na przedmiot do wyboru, na którym pozostały wolne miejsca.

 • uruchomienie zapisów na seminaria licencjackie 2 NS1 (ekonomia) na specjalności ETiL (zapisy na profile nie dotyczą studiów niestacjonarnych)