Sukces w Konkursie Prac Dyplomowych

Opublikowano 22 września 2023 roku

Pan Konrad Trapkowski, absolwent studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia, specjalność Teoria przedsiębiorstw, otrzymał Nagrodę I Stopnia w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych za pracę licencjacką pt. Rola bankowości spółdzielczej w polskim systemie bankowym  w XIX edycji konkursu organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości. Nagrodzona praca powstała jako efekt seminarium dyplomowego prowadzonego przez dr hab. Beatę Majecką, prof. UG.

Nagrodzona praca porusza temat cech charakterystycznych oraz historii rozwoju bankowości spółdzielczej – zarówno w Polsce, ale również w wybranych krajach europejskich. Pokazanie przykładów procesów rozwojowych w zakresie spółdzielczości w innych krajach, pozwala na zrozumienie idei bankowości spółdzielczej. Bardzo ciekawe jest też ukazanie miejsca banków spółdzielczych w systemie bankowości w ogóle, uwzględniając przy tym analizę porównawczą ryzyka występującego w bankach spółdzielczych ale też komercyjnych, a także odnosząc się do szczególnej roli bankowości spółdzielczej dla sektora MSP.

W części empirycznej pracy Autor przedstawił charakterystykę sektora bankowości spółdzielczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem struktury tego sektora, a także dokonał oceny znaczenia banków spółdzielczych w polskim systemie bankowym. Z całości pracy wynika kilka ważnych wniosków, w tym przekonanie, że rola banków spółdzielczych nie może być postrzegana jedynie poprzez udział tych banków w całym sektorze bankowym. Autor przedstawił wniosek, poparty badaniami źródłowymi, że banki spółdzielcze pełnią ważne funkcje w społecznościach lokalnych i stanowią, niejednokrotnie, podstawę ich rozwoju.Serdecznie gratulujemy Autorowi i Pani Promotorce!

 


Zdjęcia: Krajowa Rada Spółdzielcza, Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości - rozstrzygnięcie XIX edycji (2022/2023) (krs.org.pl)