X edycja Konkursu Prac w obszarze MSG

Opublikowano 19 lipca 2023 roku

Szanowni Państwo – Promotorzy prac licencjackich oraz magisterskich,

W związku z rozpoczęciem X edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych uprzejmie zapraszamy Państwa Promotorów do zgłaszania najlepszych prac obronionych w roku akademickim 2022/2023. Każdy promotor może zgłosić jedną pracę z każdego ze swoich seminariów. Zgłoszona praca musi spełnić następujące warunki:

  1. tematyka pracy musi się mieścić w zakresie problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych;
  2. obrona pracy musi się odbyć w okresie 1 października 2022 – 30 września2023;
  3. ocena pracy wystawiona zarówno przez promotora, jak i recenzenta musi być bardzo dobra;


Prace będą oceniane przez recenzentów odrębnie w kategorii prac licencjackich oraz magisterskich. Wyłonione na poziomie Wydziału dwie najlepsze prace zostaną skierowane do etapu ogólnopolskiego. W bieżącej edycji organizatorem konkursu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: https://ekonom.ug.edu.pl/web/okmsg/

Bardzo proszę o zgłaszanie prac na adres mailowy: anna.sperska@ug.edu.pl, wraz z załączoną pracą w formacie pdf oraz wypełnionym przez Autora oświadczeniem zawierającym zgodę na przystąpienie do konkursu. Druk oświadczenia zamieszczony jest do pobrania na stronie WE: http://ekonom.ug.edu.pl/web/okmsg/index.html?lang=pl&ao=do_pobrania

Prace konkursowe można zgłaszać w terminie do 10 października 2023 r.