Harmonogram zapisów na PDW i seminaria

Opublikowano 23 stycznia 2023 roku
HARMONOGRAM ZAPISÓW NA
PRZEDMIOTY DO WYBORU, TUTORIALE
I NA SEMINARIA DYPLOMOWEHARMONOGRAM ZAPISÓW NA PRZEDMIOTY DO WYBORU I TUTORIALE

rok akademicki 2022/2023, semestr letni STUDIA STACJONARNE – kierunek: ekonomia

dla: zapisy od:


2 SS1 EK

kierunek: EKONOMIA

9 lutego 2023 roku, godz. 15.30

zapisy do:
16 lutego 2023 roku, godz. 10.00

Student dokonuje wyboru jednego z dwóch przedmiotów e-learningowych:
Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)
Podstawy etykiety w biznesie

oraz jednego z trzech przedmiotów:
Etyka ekonomii czy ekonomia etyki
Proekologiczne tendencje w transporcie
Przedsiębiorstwo na globalnym rynku
STUDIA STACJONARNE – kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 SS1 MSG

kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

9 lutego 2023 roku, godz. 15.30


zapisy do:
16 lutego 2023 roku, godz. 10.00

Student dokonuje wyboru jednego z dwóch przedmiotów e-learningowych:
Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)
Podstawy etykiety w biznesie

oraz jednego z dwóch przedmiotów:
Sekrety skutecznej prezentacji biznesowej
Podstawy inwestowania
 

STUDIA STACJONARNE -  kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

3 SS1 EK

3 SS1 MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – including IB

9 lutego 2023 roku, godz. 15.30

zapisy do:
16 lutego 2023 roku, godz. 10.00

 STUDIA STACJONARNE -  kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 SS2 EK

2 SS2 MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – including IB

9 lutego 2023 roku, godz. 15.30

zapisy do:
16 lutego 2023 roku, godz. 10.00

W dniu 17 lutego 2022 roku o godz. 13:00 ogłoszona zostanie lista uruchomionych przedmiotów.
Studenci, którzy zapisali się na przedmioty, które nie zostały uruchomione, mają obowiązek wypisać się i zapisać się na przedmiot do wyboru, na którym pozostały wolne miejsca.

Decyzja o uruchomieniu przedmiotów w języku angielskim zostanie podjęta po zapisaniu się studentów zagranicznych przyjeżdżających w ramach programu Erasmus na semestr letni
(24 lutego do godz. 14.00)

UWAGA STUDENCI: każdy ze studentów (zarówno I, jak i II stopnia studiów) jest zobligowany do wyboru w czasie studiów jednego przedmiotu do wyboru w języku angielskim (na każdym stopniu)

Uwaga!
W ramach przedmiotów do wyboru studenci mogą również realizować tutorial Ekonomia w Tutoringu Akademickim. Na tutoriale można aplikować, wysyłając zgłoszenie na adres tutoringwe@ug.edu.pl w terminie od 23 stycznia do 5 lutego 2023 r. Więcej szczegółów, w tym zasady rekrutacji, znaleźć można na stronie internetowej: https://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?lang=pl&ac=tutoring_na_we


Uwaga Studenci I roku – SS1

Kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze
W programie studiów w semestrze letnim obowiązuje przedmiot ogólnoakademicki do wyboru. Studenci Wydziału Ekonomicznego wybierają przedmiot z listy do wyboru zaoferowanej przez inne wydziały.
Lista przedmiotów, terminy i miejsce zajęć oraz harmonogram zapisów będą dostępne w Portalu Studenta UG.
Zapisy na przedmiot ogólnoakademicki odbywają się poprzez Portal Studenta UG.

 STUDIA NIESTACJONARNE  - kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 NS1 MSG

3 NS1 EK + MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
2 NS2 MSG

kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

13 lutego 2023 roku, godz. 15.00


zapisy do:
17 lutego 2023 roku, godz. 12.00

W dniu 21 lutego 2023 roku o godz. 14.00 ogłoszona zostanie lista uruchomionych przedmiotów.
Studenci, którzy zapisali się na przedmioty, które nie zostały uruchomione, mają obowiązek wypisać się i zapisać się na przedmiot do wyboru, na którym pozostały wolne miejsca.

HARMONOGRAM ZAPISÓW NA SEMINARIA DYPLOMOWE

rok akademicki 2022/2023, semestr letni

 UWAGI OGÓLNE (dot. wyboru seminarium licencjackie)

  • zapisy odbywają się według średniej ocen z pierwszych dwóch semestrów studiówSTUDIA STACJONARNE  - kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:
2 SS1 EK

specjalności:

2 SS1 MSG

specjalności:

 

7 lutego 2023 roku, godz. 15.00zapisy do:
13 lutego 2023 roku, godz. 12.00

 

STUDIA STACJONARNE  - kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:
1 SS2 EK

specjalności:
  • Business Intelligence w otwartej gospodarce
  • Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
  • E-commerce
  • Logistyka

1 SS2 MSG

specjalności:
  • Finanse międzynarodowe i bankowość
  • Handel zagraniczny
  • Międzynarodowe strategie marketingowe
  • Międzynarodowy transport i handel morski

7 lutego 2023 roku, godz. 15.00


zapisy do:
13 lutego 2023 roku, godz. 12.00

Uwaga, logowanie do systemu możliwe jest jedynie poprzez Portal Studenta:
http://ps.ug.edu.pl
Po zalogowaniu należy wybrać w menu: "Zapisy na ekonomii".