Plany zajęć, terminy egzaminów, programy studiów

 

 

Dla wszystkich studentów

  w roku akademickim 2021/22w roku akademickim 2022/23
Organizacja roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim          Zmiana
Organizacja roku akademickiego na Wydziale Ekonomicznym

Studia niestacjonarne Terminarz zjazdów  - zima 
Studia niestacjonarne Terminarz zjazdów - lato 
I II Tydzień
Sesja 
Sesja poprawkowa