Presentation of awards

Posted on 2013-04-03

W dniu 27 marca 2013 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień XVI edycji Konkursu Prac Magisterskich i IX edycji Konkursu Prac Licencjackich za rok 2012.
   
W kategorii prac magisterskich Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem Prezesa PTE w Gdańsku prof. dr hab. Danuty Rucińskiej przyznała główną nagrodę ex aequo autorom następujących prac:


„Przyczyny światowego kryzysu gospodarczego 2008 r. w świetle austriackiej szkoły ekonomii” – autor Filip Fiebiger, praca pod kierownictwem prof. UG dr hab. Henryka Ćwiklińskiego

„Ryzyko innowacyjne w decyzjach menedżerskich i jego psychologiczne uwarunkowania” – autorka Joanna Sikora,
praca pod kierownictwem dr hab. Jana Wiśniewskiego prof. nadzw. WSB.


Wyróżniono następującą pracę magisterską:

„Interaktywny model diagnozowania strategicznego w warunkach tworzenia metropolii. Studium na przykładzie związku Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej”, autor Michał Suchanek, praca pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Krzysztofa Szałuckiego.

W kategorii prac licencjackich Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę za następującą pracę:

„Warunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce i Europie” – autorka Agnieszka Jakubowska,
praca pod kierownictwem prof. dr hab. Ryszarda Rolbieckiego.

Ponadto wyróżniono następujące prace licencjackie:

„Strategie inwestycyjne stosowane przez inwestora indywidualnego oparte na analizie fundamentalnej spółek notowanych na amerykańskich giełdach w latach 1998-2011” - autor Jakub Czechowski, praca pod kierownictwem dr Moniki Szmelter,

„Wpływ agencji ratingowych na sytuację na rynkach finansowych w latach 2007-2011” – autorka Martyna Pokojska,
praca pod kierownictwem dr Moniki Szmelter.Serdecznie gratulujemy laureatom oraz promotorom!