Trendence Graduate Barometer Europe 2012

Posted on 2012-12-20

Uniwersytet Gdański  jest jedną z ponad 1000 szkół wyższych biorących udział w ankiecie Trendence Graduate Barometer, największym europejskim badaniu dotyczącym edukacji i kariery zawodowej. Ankieta zawiera pytania dotyczące poziomu zadowolenia studentów z przebiegu studiów i ich oczekiwań wobec przyszłej kariery zawodowej. Badanie gromadzi opinie studentów z całej Europy i wykazuje różnice oraz podobieństwa pomiędzy poszczególnymi państwami.

 

Aby wziąć udział w badaniu należy wejść na stronę www.trendence-gradbarometer.eu


Po wypełnieniu ankiety można porównać swoje odpowiedzi ze średnią wyników studentów z całej Europy. Ponadto istnieje szansa wygrania jednej z następujących nagród:

    5 x kupon na zakupy w sklepie internetowym Amazon - każdy o wartości 500 €*
    10 x kupon na zakupy w sklepie internetowym Amazon - każdy o wartości 200 €*

Badanie zapewnia anonimowość udzielonych odpowiedzi i ochronę danych osobowych.


* alternatywnie istnieje możliwość otrzymania kwoty pieniężnej w wysokości wynikającej z wartości wylosowanej nagrody