Choice of specialisation for the 2 NS1

Posted on 2012-11-30

Ekonomia 2 rok studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Zapisy na specjalności trwają od 5 grudnia 2012 r. do 27 grudnia 2012 r. Studenci wskazują swoje preferencje dotyczące przyszłej specjalności, dokonując uporządkowania propozycji wydziałowych (Biznes elektroniczny, Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości, Ekonomika transportu i logistyka, Teoria przedsiębiorstw) od najbardziej do najmniej pożądanej.

 

Po zakończeniu zapisów utworzone zostaną dwie grupy specjalizacyjne. Osoby, które nie skorzystają z prawa do elektronicznych zapisów zostaną skierowane na specjalność wybraną przez Dziekana. Osoby, które z różnych względów nie będą w stanie się zapisać proszone są o kontakt z Administratorem. Ostateczne listy zostaną zatwierdzone do dnia 8 stycznia 2013 roku.

 

Adres strony:

https://ekonom.ug.edu.pl/ns1_ek_2013


Zapisy zostały zakończone.
Została utworzona jedna grupa na specjalności: Teoria przedsiębiorstw oraz jedna grupa na specjalności  Ekonomika transportu i logistyka

 

MSG 2 rok studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Zapisy na specjalności trwają od 5 grudnia 2012 r. do 27 grudnia 2012 r. Studenci wskazują swoje preferencje dotyczące przyszłej specjalności, dokonując uporządkowania propozycji wydziałowych (Europejski wymiar przedsiębiorczości, Finanse międzynarodowe i bankowość, Handel zagraniczny, Marketing międzynarodowy, Międzynarodowy transport i handle morski, Międzynarodowa ekonomia menedżerska) od najbardziej do najmniej pożądanej.

 

Po zakończeniu zapisów utworzona zostanie jedna grupa specjalizacyjna. Osoby, które z różnych względów nie będą w stanie się zapisać proszone są o kontakt z Administratorem. Ostateczna lista zostanie zatwierdzona do dnia 8 stycznia 2013 roku.

 

Adres strony:

 https://ekonom.ug.edu.pl/ns1_msg_2013


Zapisy zostały zakończone.
Z uwagi na duże zainteresowanie specjalnością, została utworzona jedna grupa na specjalności Handel Zagraniczny.