Recruitment on 1st and 2nd degree studies

Posted on 2016-06-06

ZAPRASZAMY NA STUDIA I I II STOPNIA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UG

Kształcimy w następujących obszarach tematycznych:WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI
NOWE SPECJALNOŚCI!

Od roku akademickiego 2016/2017 przygotowaliśmy ofertę nowych specjalności:

Analityk rynku – nowa specjalność na niestacjonarnych studiach I i II stopnia na kierunku Ekonomia.
Poszukiwana na rynku specjalność przekazująca konkretną wiedzę i umiejętności przydatne specjalistom w przedsiębiorstwach, menedżerom w prowadzeniu własnego biznesu lub pracy w administracji publicznej.

Więcej informacji:
http://ekonom.ug.edu.pl/web/studia/index.html?lang=pl&ao=analityk_rynku

Audytor przedsiębiorstw - nowa specjalność na niestacjonarnych studiach I stopnia na kierunku Ekonomia.
Specjalność dedykowana jest osobom zainteresowanym głęboką, analityczną znajomością zasad działalności przedsiębiorstw jako jednostek gospodarczych. Merytorycznie obejmuje treści nauczania związane z audytem wewnętrznym i audytem zewnętrznym przedsiębiorstw, tak aby studiujący poznał przede wszystkim stronę efektywnościową, finansową, ryzyka rynkowego oraz bezpieczeństwa informacyjnego działających przedsiębiorstw. Specjalność bazuje na 11 przedmiotach szczegółowych, zapewniając unikatową wiedzę oraz jej zastosowania praktyczne, które gwarantować mają zarówno szybkie znalezienie pracy, jak i możliwość kontynuowania studiów wyższych na poziomie magisterskim.

Więcej informacji:

http://ekonom.ug.edu.pl/web/studia/index.html?lang=pl&ao=audytor_przedsiebiorstw

E-commerce - nowa specjalność na studiach II stopnia na kierunku Ekonomia.
Unikatowa w skali ogólnopolskiej specjalność oferująca studentom wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do wprowadzania na rynek i rozwijania sklepów internetowych oraz serwisów eCommerce. Zajęcia warsztatowe z praktykami, możliwości uzyskania certyfikatów.

Więcej informacji:

http://ekonom.ug.edu.pl/web/studia/index.html?lang=pl&ao=e-commerce_ss2d

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI
Więcej na temat zasad i terminów rekrutacji:
http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ac=zasady_rekrutacji

ZAPRASZAMY!