Podyplomowe Studia Transport i Logistyka

 

 

 


Kierownik studiów: prof.dr hab.Krzysztof Szałucki 
 


kontakt: Prof.dr hab.Krystyna Wojewódzka-Król, e-mail:krystyna.wojewodzka-krol@ug.edu.pl 

Cel studiów:

  • dostarczenie absolwentom różnych uczelni wiedzy niezbędnej w pracy w branży TSL (Transport Spedycja Logistyka),  
  • umożliwienie absolwentom wyższych uczelni aktualizacji zdobytej na studiach wiedzy,
  • przygotowanie kadry kierowniczej przedsiębiorstw,
  • prezentacja doświadczeń z funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw branży TSL,
  • studia umożliwiają zwolnienie z 50% egzaminów obowiązujących przy ubieganiu się o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Słuchacze

 

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw transportowych, jednostek korzystających z usług transportowych oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką, którzy ukończyli studia wyższe.

 Kadra:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez;

  • najlepszych pracowników  naukowych Wydziałów Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, w tym 10 profesorów, z czego 5 profesorów zwyczajnych,
  • krajowych i zagranicznych specjalistów z wybranych dziedzin,
  • kadrę kierowniczą przedsiębiorstw branży TSL .

 Lokalizacja:

Gmach Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 119/121

 Czas trwania, terminy:

Zajęcia trwają 2 semestry i rozpoczynają się ok. 10 października. Prowadzone są w piątki (po południu) i w soboty.

Inne

Opłata: 2300 zł za semestr (podana wysokość opłat dotyczy roku akademickiego 2021/2022)

Inne informacje: Dodatkowe informacje uzyskać można w gmachu Wydziału Ekonomicznego UG,
81-824 Sopot, ul Armii Krajowej 119/121, pok.133,
tel./fax (0-58) 523 1190, (0-58) 523 1345 (poniedziałek-piątek,   w godz. 8 -15).

email krystyna.wojewodzka-krol@ug.edu.pl