Z przykrością informujemy o zakończeniu działalności  studiów podyplomowych Transport i Logistyka

założonych w 1992 r. (29 lat, 1208 absolwentów),

które wyróżniało się:

  •  autorską koncepcją kształcenia stworzoną przez radę naukową w składzie:  

  - Prof.dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król,

  -Prof.dr hab.Krzysztof Szałucki

                                                           -Prof.dr hab. Włodzimierz Rydzkowski                                                           

  • wykładowcami - wybitnymi naukowcami, najlepszymi specjalistami z tytułami naukowymi profesora i ogromnym dorobkiem naukowym,

  • spotkaniami z  dyrektorami i prezesami najlepszych firm transportowych,

  • niepowtarzalną atmosferą życzliwości i przyjaźni.

   Dziękujemy:

 • *

  naszym absolwentom, którzy dzisiaj są wyróżniającymi pracownikami w wielu firmach transportowych, wielu z nich wspominamy, a z wieloma nadal współpracujemy, 

   Prezesowi Portu lotniczego w Gdańsku , Tomaszowi Kloskowskiemu,

  prezesowi Omida Logistics, Bartłomiejowi Glince,

  dyrektorowi handlowemu BCT, Michałowi Kużajczykowi,

  dyrektorowi handlowemu DCT, Dominikowi Landzie,

  prezesowi PCC Intermodal Dariuszowi Stefańskiemu,

  prezesowi  zarządu PKS Gdańsk Oliwa, Rafałowi Olszewskiemu

  i wielu innym dyrektorom i prezesom firm za współpracę. 

Nasze osiągnięcia: 

 • stworzyliśmy autorskie programy kształcenia, dzięki którym:
 • wygraliśmy międzynarodowy przetarg na kształcenie kadr kierowniczych przedsiębiorstw transportowych,
 • kształciliśmy kadry kierownicze Ministerstwa Transportu,
 • naszymi słuchaczami byli dyrektorzy przedsiębiorstw i absolwenci róznych kierunków studiów, ich przyjaźnie, zawiązane na studiach podyplomowych przetrwały lata,
 • nasi absolwenci zajmują dziś eksponowane stanowiska w firmach transportowych ale też uczą przyszłych transportowców,
 • najlepsi nasi absolwenci ukończyli studia  doktoranckie. 

z żalem, że nie możemy tego dzieła kontynuować  

Prof.dr hab.Krystyna Wojewódzka-Król - kierownik  studiów w latach 1992-2018

prof.dr hab.Krzysztof Szałucki, kierownik studiów w latach 2019-2021

kontakt: Prof.dr hab.Krystyna Wojewódzka-Król, e-mail:krystyna.wojewodzka-krol@ug.edu.pl 

Cel studiów:

 • dostarczenie absolwentom różnych uczelni wiedzy niezbędnej w pracy w branży TSL (Transport Spedycja Logistyka),  
 • umożliwienie absolwentom wyższych uczelni aktualizacji zdobytej na studiach wiedzy,
 • przygotowanie kadry kierowniczej przedsiębiorstw,
 • prezentacja doświadczeń z funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw branży TSL,
 • studia umożliwiają zwolnienie z 50% egzaminów obowiązujących przy ubieganiu się o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Słuchacze

 

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw transportowych, jednostek korzystających z usług transportowych oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką, którzy ukończyli studia wyższe.

 Kadra:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez;

 • najlepszych pracowników  naukowych Wydziałów Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, w tym 10 profesorów, z czego 5 profesorów tytularnych,
 • krajowych i zagranicznych specjalistów z wybranych dziedzin,
 • kadrę kierowniczą przedsiębiorstw branży TSL .