Podyplomowe Studia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej, distance learning


Kierownik studiów:
dr Wojciech BIZON, w.bizon@ug.edu.pl

Obsługa administracyjna: mgr Danuta Karasek, tel. (0-58) 523 23 36, rekdk@ug.edu.pl

Charakterystyka:
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia w atrakcyjnej i nowoczesnej formie zajęć z przedmiotu przedsiębiorczość w szkołach ponadpodstawowych, poprzez przekazanie wiedzy o gospodarce rynkowej oraz umiejętności związanych z problematyką tworzenia i wspierania inicjatyw gospodarczych.

Program:
Zajęcia odbywają się w dużej mierze na zasadzie e-learningu (uczestnicy nie muszą przyjeżdżać na zajęcia na uczelnię), studiując samodzielnie w domu i wykorzystując w tym celu materiały zamieszczane przez prowadzących na Portalu Edukacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego. Tradycyjne zjazdy w trakcie semestru odbywają z reguły raz w miesiącu (sobota + niedziela).

Program obejmuje część teoretyczną, praktyczną i warsztatową. W pierwszej znalazły się podstawowe przedmioty opisujące zasady funkcjonowania gospodarki oraz przedsiębiorstwa (m.in. mikro- i makroekonomia, zarządzanie małą firmą, współczesny rynek pracy). Części teoretycznej towarzyszy część praktyczna ukazująca problematykę tworzenia i rozwijania własnej firmy, która bazuje na wykorzystaniu osadzonej w sieci symulacji biznesowej i komplementarnych z nią studiów przypadku (zajęcia w oparciu o pakiet autorski Case Simulator). W części warsztatowej znalazły się zajęcia rozwijające umiejętności prowadzenia konkretnych zajęć z zakresu przedsiębiorczości oraz elementy projektowania edukacyjnego.


Sylwetka absolwenta:
Studia podyplomowe pozwolą słuchaczom nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia przedmiotu przedsiębiorczość w szkołach ponadpodstawowych przy wykorzystaniu zarówno konwencjonalnych metod dydaktycznych, jak również nowoczesnych form transferu wiedzy, takich jak praca z symulacją biznesową oraz nauczanie poprzez studia przypadku.


Czas trwania: 3 semestry.

Zasady naboru: Wg kolejności zgłoszeń.

Termin zgłoszeń: Przyjmujemy zapisy na kolejną edycję studiów (2018-2020).

Opłaty: 1900 zł za semestr.

Studia zostaną uruchomione w przypadku zebrania minimalnej grupy 20 uczestników.