REKRUTACJA ELEKTRONICZNA NA ROK 2017/2018 JUŻ TRWA!

studia podyplomowe

Innowacyjne Praktyki Public Relations

https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/login.web

Zapraszamy Absolwentów

studiów licencjackich i magisterskich

Studia podyplomowe "Innowacyjne praktyki public relations" mają na celu kształcenie i doskonalenie praktycznych umiejętności strategicznego planowania i realizacji działań w zakresie PR.

Słuchacze uczą się, jak dobierać i wykorzystywać nowoczesne narzędzia komunikacji, które pozwolą im na kształtowanie relacji z grupami odbiorców oraz wpływanie na ich działania. "Innowacyjne praktyki public relations" wyróżniają się, spośród innych ofert edukacyjnych, nastawieniem na poszerzanie wiedzy praktycznej, a nie jedynie teoretycznej. Kadrę studiów stanowią zarówno wybitni praktycy PR, jak i doświadczeni wykładowcy akademiccy.

Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę z dziedziny PR poprzez uczestnictwo w warsztatach, analizę case studies, gry symulacyjne, pracę z kamerą, dyskusje z ekspertami czy burze mózgów.

Oferta jest skierowana zarówno do pracowników marketingu, PR i reklamy w firmach i instytucjach, jak również absolwentów, którzy chcieliby poszerzyć lub zdobyć nową wiedzę i umiejętności, poprawiając tym samym swoją pozycję na rynku pracy.

Program zajęć w wymiarze 200 godzin obejmuje m.in.:

 • Podstawy komunikacji marketingowej
 • Wprowadzenie do PR
 • Strategie PR
 • Budowa i zarządzanie marką
 • Reklama i kreacja
 • Psychologia w PR
 • Budowa wizerunku korporacyjnego w Internecie
 • PR w polityce
 • Marketing miejsc
 • Social media i współpraca z blogerami
 • Kontakty z mediami
 • Sponsoring
 •  Warsztat rzecznika prasowego
 • Zarządzanie eventami
 • Zarządzanie sytuacja kryzysową
 • Warsztaty kreatywności
 • Sztuka wystąpień publicznych.

Ukończenie studiów następuje po zdaniu egzaminów i uzyskaniu zaliczeń z wykładanych przedmiotów oraz po przedstawieniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu końcowego.

WARUNKI REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018:
Termin rekrutacji: do 19 października 2017 r. – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Odpłatność: 4900 PLN za dwa semestry (możliwość wpłat ratalnych)
Wymagane dokumenty:

 • podanie wygenerowane w systemie IRK
 • świadectwo ukończenia studiów I lub II stopnia,
 • 2 fotografie

PRZYDATNE INFORMACJE:
Kierownik studiów: dr hab. Dorota Simpson, prof. UG, simpson@ug.edu.pl
Sekretariat: mgr Wioletta Zakrzewska ekhz@panda.bg.univ.gda.pl,
tel. 58 523-13-90
Dodatkowe informacje:    http://ekonom.ug.edu.pl/web/ps_pr/index.html?lang=pl
Organizacja zajęć: zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, co dwa tygodnie, w soboty i niedziele
Adres: Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, Studia Podyplomowe Innowacyjne Praktyki Public Relations, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot (pokój 302)


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Zapraszamy na naszą stronę na portalu Facebook: www.facebook.com/innowacyjne.praktyki.public.relations

 

Program VII edycji studiów


zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego w 2016 roku, uwzględniający Krajowe Ramy Kwalifikacji, z wyszczególnieniem liczby godzin poszczególnych przedmiotów i punktów ECTS.

Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

 

 

Partnerzy studiów:

       

 

 

Patroni medialni: